Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia udzielane w zakresie doraźnej podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczenia te realizowane są w naszych punktach od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Ważne dla pacjenta

W razie nagłego zachorowania
lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach uzasadnionych medycznie

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

Miejsca udzielania świadczeń

Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
przez Zakład Medyczny “KAAR-MED” Sp. z o.o. Sp. k.

Zapisy i informacje

ul. Eugeniusza Romera 4; 02-784 Warszawa

tel.: 22 643 04 97

kom.: 570 338 587

Telefony czynne w godzinach pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

  • pomoc medyczna dla dzieci, realizowana jest przez lekarzy specjalistów pediatrii lub w trakcie specjalizacji, lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej.

Telefony czynne w godzinach pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Skargi, Biuro i Administracja: 535 103 916

Email: [email protected]

Kliknij tutaj, aby zobaczyć adresy i telefony placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na Mazowszu wraz z informacją, czy w danej placówce przyjmuje pediatra.