RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Medyczny „KAAR-MED” Outsourcing Sp. z o.o. Sp. k. (zwany dalej: KAAR-MED),ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10/23, 02–362 Warszawa. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń medycznych w KAAR-MED na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczeń medycznych przez KAAR-MED Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi pacjenta.