Kariera

Zatrudnimy: psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych

Psycholog

Wymagania:
osoba posiadająca co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczejPsychoterapeuta

Wymagania:
specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowegolub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży (osoba, która ukończyła drugi rok czteroletniego szkolenia z psychoterapii).

Terapeuta środowiskowy

Wymagania:
psycholog, pedagog specjalny (wymagany udokumentowany rok pracy z dziećmi) lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”