Karolina Krajewska

Wykształcenie:
– Warszawski Uniwersytet Medyczny
– Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, CSK MSWiA – 2008-2021 – szkolenie specjalistyczne w zakresie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii
– King’s College Hospital w Londynie – 2013-2016 – szkolenie z zakresu medycyny prenatalnej pod patronatem FMF (Londyńskiej Fundacji Medycyny Płodowej) ukończony uzyskaniem dyplomu z zakresu medycyny matczyno-płodowej

Certyfikaty:
– Certyfikaty FMF w zakresie wykonywania badań prenatalnych (I trym.; II trym.; badania dopplerowskie; badanie serca płodu)
– Diploma in Fetal Medicine FMF
– Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie wykonywania badań USG

Miejsca pracy:

  • Poliklinika „KAAR-MED”
  • Instytut Matki i Dziecka, Klinika Położnictwa i Ginekologii; Pracownia Diagnostyki i Terapii Wad Płodu

Zakres usług: prowadzenie ciąży, w tym ciąży wysokiego ryzyka, USG ciąży, badania prenatalne, badanie serca płodu (echokardiografia płodu), USG narządów rodnych, konsultacje z zakresu ginekologii, jak również ginekologii wieku dziecięcego

Języki obce: angielski

Dni i godziny przyjęć: wtorki 17:00-20:00