Damian Kuleta

Doświadczony specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii, główne zainteresowania to medycyna płodowa, diagnostyka ultrasonograficzna ciąż, w tym mnogich oraz procedury endoskopowe.

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szkolenie specjalizacyjne z położnictwa i ginekologii odbył w I Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP SPSK im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie. Wyróżniony stypendium w Harvard Medical School w Bostonie, w USA, gdzie pełnił rolę Research Assistant w Centrum Płodności Massachusetts General Hospital. Ponadto odbył dwuletni staż Fetal Medicine and Obstetric Ultrasound w University College Hospital w Londynie, w Wielkiej Brytanii, z którym nadal jest związany zawodowo. W Warszawie pracuje w Szpitalu Specjalistycznym Św. Zofii. Autor i współautor publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP), Fetal Medicine Foundation (FMF), International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) i Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Associate (RCOG Associate).