pon-pt08:00-21:00sobota08:00-14:00ZADZWOŃ DO NAS+48 509 107 405 | +48 22 823 04 52

Usługi

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

Miejsca udzielania świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przez Zakład Medyczny “KAAR-MED” Sp. z o.o. Sp. k.

Zapisy i informacje

ul. Eugeniusza Romera 4; 02-784 Warszawa
tel.: 22 643 04 97
kom.: 570 338 587
Telefony czynne w godzinach pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

  • pomoc medyczna dla dzieci, realizowana jest przez lekarzy specjalistów pediatrii lub w trakcie specjalizacji, lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej.

ul. Kajakowa 12; 02-838 Warszawa
tel.: 22 855 47 37

kom.: 570 722 834
Telefony czynne w godzinach pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Skargi, Biuro i  Administracja: 535 103 916
Email: pacjentnpl@kaarmed.pl

Adresy i telefony placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na Mazowszu wraz z informacją, czy w danej placówce przyjmuje pediatra


Copyright by KAAR-MED 2021. All rights reserved.