pon-pt08:00-21:00sobota08:00-14:00ZADZWOŃ DO NAS+48 509 107 405 | +48 22 823 04 52

Usługi

Zajęcia dla dzieci i młodzieży


Warsztaty antydyskryminacyjne:

Warsztaty są przeznaczone dla chętnych uczniów ze szkół lub kierowane do wybranych grup, w których zaobserwowano problemy w komunikacji interpersonalnej. System edukacji mierzy się obecnie z wyzwaniami wychowawczymi związanymi z Zarządzaniem różnorodnością, kierowaniem sytuacjami konfliktowymi oraz umiejętnością budowania kultury opartej na szacunku i komunikacji z wykluczeniem przemocy.

Cel, osiągniecie następujących rezultatów:

  • zdobycie wiedzy na temat powstawania uprzedzeń i stereotypów,
  • podniesienie poziomu kompetencji społecznych i tzw. inteligencji emocjonalnej dostrzeżenie i otwarcie się na potrzeby innych, wzrost tolerancji,
  • stworzenie poczucia bezpieczeństwa wzajemnego zrozumienia wewnątrz grupy i oswojenie z innością innych,
  • wzbudzenie ciekawości świata, chęci poznawania różnorodności dotyczącej wyboru życia innych ludzi.

Uczestnicy będą mogli samodzielnie odkryć, w jaki sposób stereotypy są obecne w ich życiu, na co dzień, przez co mogą prowadzić do dyskryminacji drugiego człowieka.

W związku z tym poszukujemy rozwiązań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy wśród rówieśników i dyskryminacji na różnych płaszczyznach.

Warsztaty maja charakter dyskusji, interakcji między uczestnikami. Materiałami pomocniczymi będą zdjęcia, muzyka.

Czas trwania jednego spotkania: 60 minut
Grupa docelowa: młodzież w wieku od 13-16 lat
Koszt warsztatu: 60 zł / spotkanie

Poprzez opowiadanie o różnych zakątkach świata, przybliżymy inne narodowości, zwyczaje, pokażemy różnorodność i podobieństwa. Pokażemy zależności między działaniem człowieka, przyrodą oraz lokalnymi problemami. Naszym celem jest otworzyć młodzież na świat i ludzi, wytworzyć w nich ciekawość i wrażliwość na świat, tolerancję i zrozumienie dla innych kultur, różnych narodowości a co z tym idzie dla inności drugiego człowieka.


Nasi terapeuciMaya Teryaki


Copyright by KAAR-MED 2021. All rights reserved.