Usługi w ramach NFZ

W ramach naszej poradni zdrowia psychicznego, pacjenci mogą skorzystać z następujących form terapii:

  • konsultacje lekarza psychiatry
  • porada psychologiczna diagnostyczna
  • psychoterapia indywidualna
  • psychoterapia rodzinna
  • psychoterapia grupowa

 

Do korzystania ze świadczeń w ramach NFZ

  • nie jest wymagane skierowanie,
  • świadczenia udzielane są dzieciom i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącym się w szkołach ponadpodstawowych do momentu ich ukończenia
  • dodatkowo rodzina lub przedstawiciele ustawowi, mogą być objęci wsparciem psychospołecznym.

Psycholodzy

Psychoterapeuci

Terapeuci środowiskowi