Rafał Suchta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo behawioralnej. Dotychczasowe doświadczenie zdobywałem pracując w poradniach publicznych i prywatnych oraz w szpitalu psychiatrycznym. Dodatkowo pracowałem w organizacjach pozarządowych pracując z osobami w kryzysie psychicznym i udzielałem wsparcia ich rodzinom.
Studia psychologiczne ukończyłem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej na SWPS i studium Pomocy psychologicznej i Interwencji kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia. Jestem certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo- behawioralnej akredytowanym przez PTTPB.

W Poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej Kaarmed pracuję z dziećmi i młodzieżą. Udzielam również wsparcia psychologicznego rodzicom/opiekunom pacjentów. Swoją pracę opieram o budowanie relacji terapeutycznej, jak i naukowo potwierdzone metody pracy.