Paulina Węgrzynek-Szczerbińska

Mgr psychologii – Akademia Pedagogiki Specjalnej, absolwentka studiów podyplomowych- Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej (SWPS) oraz Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży (APS). Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam pracując w szkole oraz przedszkolach prowadząc konsultacje, psychoedukacje, TUS, zajęcia rewalidacyjne. Swoją wiedzę aktualizuje podczas szkoleń i konferencji.