Patrycja Gościcka

Jestem magistrem psychologii o specjalności klinicznej. Studia ukończyłam w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam między innymi w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD oraz Przedszkolu Terapeutycznym dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

Jako terapeuta środowiskowy udzielam wsparcia i pomocy terapeutycznej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom. Pomagam rozwiązywać konflikty, spory, napotkane trudności w sferze emocjonalnej, społecznej czy relacyjnej. Staram się wspomóc rodzinę w budowaniu prawidłowych relacji opartych na akceptacji, zaufaniu

i wzajemnym zrozumieniu.

Jestem również trenerem umiejętności społecznych, a zdobytą wiedzę z tego zakresu wykorzystuję głównie w pracy indywidualnej z dzieckiem. Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Z racji tego, że interesuje się diagnozą i wykonywaniem testów psychologicznych, ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na Akademii Ekonomiczno Humanistycznej w Warszawie. Od 2021 roku pracuję również jako psycholog transportu, wydając orzeczenia i konsultacje psychologiczne.