Monika Narożniak

Z wykształcenia jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Nieustannie rozwijam swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach oraz zdobywając nowe kwalifikacje. Moja praca skupia się na obszarze dzieci od 3. roku życia do młodzieży do 18 roku życia, a także na udzielaniu wsparcia rodzicom poprzez podnoszenie ich kompetencji wychowawczych, prowadzenie warsztatów w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Ponadto, zajmuję się prowadzeniem zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne oraz jestem trenerem Treningu Zastępowania Agresji oraz trenerem Treningu Umiejętności Społecznych.

 

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych środowiskach, m.in. pracując w szkołach podstawowych, przedszkolach państwowych i niepublicznych, w zespołach szkół specjalnych, w świetlicy socjoterapeutycznej oraz w ramach pracy w fundacjach. Współpracowałam przy realizacji projektów, takich jak „Za życiem” oraz Program „Opieka wytchnieniowa”, skierowane do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

 

Ponadto, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu:

 

– Diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny na Uniwersytecie Warszawskim.

– Pedagogiki specjalnej w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

– Pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

– Terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie