Marta Szczepańska

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologii Wychowawczej. Na co dzień pracuję w szkole podstawowej, wspierając dzieci, rodziców oraz kadrę nauczycielską.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach i szkołach na stanowisku nauczyciela wspomagającego i psychologa oraz prowadząc zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 1 do 5 lat.

Ukończyłam wiele szkoleń z zakresu wsparcia dzieci z trudnościami oraz ich rodzin, np. Diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu, Praca z rodziną w sytuacji rozwodu, Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza.

Posiadam również uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Zastępowania Agresji oraz Terapii ręki (I i II stopień).

Obecnie dokształcam się również w kierunku mediacji rodzinnych.

Prywatnie jestem mamą dwóch córek, co daje mi bardziej praktyczne spojrzenie na niektóre teorie wychowawcze i rodzicielskie.