Marta Burnant

Absolwentka psychologii klinicznej (SWPS). Ukończyłam całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo – behawioralnej osób dorosłych (Centrum CBT). Ukończyłam półroczne szkolenie z psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Obecnie w trakcie rocznego szkolenia z psychoterapii poznawczo -behawioralnej dzieci i młodzieży. Członek  Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).