Joanna Adamiec Molenda

Jestem psychologiem oraz interwentem kryzysowym, ukończyłam również podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego i pedagogiki specjalnej. Pracą z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami zajmuję się ponad 10 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, domu dziecka, szkole podstawowej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i doskonalę warsztat pracy uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. W swojej pracy zawsze stawiam na pierwszym miejscu dobro dziecka i jego potrzeby, pomagam wedle najwyższych standardów i najnowszej dostępnej wiedzy.