Izabela Malińska

Jestem absolwentką wydziału Psychologii  Uniwersytetu Warszawskiego, tam tez ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu rehabilitacji psychologicznej dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Wieloletnie doświadczenie klinicznie, praca z pacjentami z problemami psychosomatycznymi oraz z dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym pozwala mi na diagnozę i udzielanie pomocy  psychologicznej dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym.