Dorota Kurowska

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii-Magister psychologii, specjalność psychologia kliniczna dziecka, oraz wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej SWPS- Studia podyplomowe – Konflikty i mediacje rodzinne oraz Psychoonkologia
  • Szkoła Terapii Poznawczo Behawioralnej
  • Instytut Psychiatrii i Neurologii – Szkolenie w zakresie Terapii Rodzin atestowany przez Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz rodzinami. Doświadczenie zdobywałam pracując w państwowych i prywatnych placówkach, takich jak szpital psychiatryczny oraz poradnia zdrowia psychicznego. Ukończyłam 4-letnią  Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie pod kierunkiem dr Anity Bryńskiej oraz 2 -letnie szkolenie w zakresie terapii systemowej – terapii rodzin prowadzone przez prof. Irenę Namysłowską w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.