Bogusława Kacprowicz

Ukończyłam wyższą szkołę pedagogiczną w Warszawie, kierunek pedagogika resocjalizacyjna i socjalna. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w  domu dziecka. wspierałem rodziny

zastępcze  jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Motywowałam rodziny do podejmowania działań  zagrożone wykluczeniem społecznym jako asystent rodziny.

Udzielałam konsultacji w celu przeciwdziałania uzależnień i patologiom społecznym. W swojej pracy terapeutycznej stosuję metodę działań na zasobach klienta. pomagam rodzinom o zanurzonych funkcjach opiekuńczo wychowawczych