Anna Rahnama-Cieślikiewicz

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno w oddziale stacjonarnym psychiatrii dziecięcej, Poradniach Zdrowia Psychicznego, a także dyżurując w ramach psychiatrycznej izby przyjęć. Od 2020 roku współpracuje z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę jako lekarz konsultant.

Odbyła kursy specjalizacyjne z zakresu kompleksowego leczenia najważniejszych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz kurs Psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Pracuje z dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia. Posiada uprawnienia do wypisywania zaświadczeń lekarskich, recept, zwolnień L4.

Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, zaburzeń ze spektrum autyzmu, PTSD, ADHD oraz zaburzeń zachowania.