Anna Korcz

Z wykształcenia jestem psychologiem. Swoją wiedzę poszerzałam na studiach podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku mediacji rodzinnych oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w ramach Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest pomoc dzieciom i rodzinie. Doświadczenia zawodowe zdobywałam pracując w żłobku, w szkołach podstawowych podczas prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów oraz warsztatów dla nauczycieli, a także podczas wieloletniej pracy z rodzinami zastępczymi oraz ich wychowankami.