Agnieszka Chyl-Krupowicz

Jestem terapeutą środowiskowym. Wiedzę i doświadczenie zdobyłam poprzez pracę z dziećmi oraz rodziną w ramach działań pomocy społecznej jak również udziału w projektach tworzonych przez m.in. Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej czy współdziałaniu ze świetlicami opiekuńczo-wychowawczymi. W mojej pracy ogromne znaczenie ma zbudowanie z pacjentem oraz jego rodziną bezpiecznej relacji, która pozwala na kompleksowe podejście w opracowywaniu planu wsparcia dostosowanego do potrzeb pacjenta oraz jego środowiska.