Agnieszka Bartczak

Jestem psychologiem,  psychoterapeutą w trakcie 4-letniego certyfikowanego  szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach dalszego kształcenia ukończyłam dodatkowe szkolenia, między innymi z zakresu zaburzeń odżywiania, interwencji kryzysowej, budowania poczucia własnej wartości, pracy z nawykami dermatologicznymi oraz terapię poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży.  Jestem członkiem PTTPB (Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej).

Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.  Wspieram pacjentów z fobiami społecznymi,  zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, zaburzeniami lękowymi, trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, z niskim poczuciem własnej wartości, depresją oraz problemami psychosomatycznymi.
Konsultuję dzieci i rodziców w zakresie rozwiązywanie problemów wychowawczych, rozwojowych oraz społecznych.

Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest  psychodermatologia czyli wsparcie pacjentów z problemami skórnymi, w zakresie radzenia sobie z chorobą przewlekłą. Od 2015 roku współtworzę fundację Amicus, która zajmuje się pomocą pacjentom dermatologicznym, gdzie odpowiadam za tworzenie i koordynuję programów wsparcia psychologicznego.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam w ramach współpracy z placówkami prywatnymi świadczącymi usługi psychologiczne oraz prowadząc prywatną praktykę. Doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi zdobyłam współpracując z placówkami przedszkolnymi, w tym integracyjnymi i terapeutycznymi.