Program badań prenatalnych

Bezpłatny Program Badań Prenatalnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowni Państwo w związku z wejściem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, które znosi kryterium wieku jako jednego z kryterium kwalifikacji do programu zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań prenatalnych dla wszystkich kobiet w ciąży.

CEL PROGRAMU:

Program ma na celu identyfikację ryzyka wystąpienia wad płodu oraz ich diagnostykę we wczesnym okresie ciąży. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie leczenie wad jeszcze w okresie życia płodowego. Program umożliwia rodzicom dziecka przygotowanie się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki po jego narodzeniu.

CO WCHODZI W ZAKRES PROGRAMU – JAKIE BADANIA MOŻNA WYKONAĆ BEZPŁATNIE?

Program Badań Prenatalnych składa się z czterech części:

 • Poradnictwo i badania biochemiczne
 • Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych
 • Poradnictwo i badania genetyczne
 • Pobranie materiału płodowego do badań genetycznych

W ramach części: Poradnictwo i badania biochemiczne oraz Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych, wykonywane są;

 • USG I trymestru pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży
 • Test PAPP-A (białko PAPP-A + free- β-HCG)
 • USG II trymestru pomiędzy 18 a 22 tygodniem i 6. dniem ciąży

Do udziału w programie w tych częściach wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę, zawierające informację o zaawansowaniu ciąży w tygodniach. Skierowanie może być wystawione w ramach wizyty komercyjnej oraz w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

W ramach części: Poradnictwo i badania genetyczne oraz Pobranie materiału płodowego do badań genetycznych, wykonywane są;

 • Porada genetyczna
 • Amniopunkcja

Do udziału w programie w tych częściach wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę lub skierowanie z etapu „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych”, zawierające informację o wskazaniach do objęcia tą częścią programu wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do tej części programu.” Skierowanie może być wystawione w ramach wizyty komercyjnej oraz w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Wskazania do objęcia programem w części: Poradnictwo i badania genetyczne oraz Pobranie materiału płodowego do badań genetycznych

1) wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
2) stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka; 3) stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
4) stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

 1. Pobierz nowy wzór skierowania
 2. Poproś lekarza prowadzącego ciąże o wypełnienie skierowania. Skierowanie może być wystawione w ramach konsultacji komercyjnej oraz w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. Umów badanie pod numerem telefonu: +48 22 823 04 52; +48 509 107 405

W  przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z rejestracją lub poprzez e-mail: rejestracja@kaarmed.pl