Maria Obarska

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kliniczne doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jestem w trakcie studiów podyplomowych dotyczących pomocy kobietom w okresie okołoporodowym na Uniwersytecie SWPS. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach z zakresu psychoterapii, pomocy psychologicznej i psychologii klinicznej.Obecnie jestem również związana z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie jestem doktorantką. Oprócz mojej pracy doktorskiej jestem zaangażowana także w inne projekty naukowe, które dotyczą psychologii klinicznej,psychologii emocji, psychologii rozwojowej (dziecięcej). Z tego powodu ważne jest dla mnie, by moja praca z klientami/pacjentami opierała się na aktualnej wiedzy naukowej. W swojej pracy zwracam szczególną uwagęna poczucie bezpieczeństwa i uważność wobec moich klientów/pacjentów. Inne osoby postrzegają mnie jako osobę spokojną, ciepłą i cierpliwą. Na konsultacje zapraszam osoby, które doświadczają różnego rodzajudyskomfortu psychicznego, między innymi trudności w radzeniu sobie z emocjami, trudności w relacjach, mające poczucie zagubienia, przytłoczenia. Przyjmuję pacjentów/klientów od 18 r. ż. w ramach konsultacji psychologicznych w poradni Kaar-med w Legionowie, pod Warszawą.