Małgorzata Stolarska

thumbnail_IMG_20240207_202721

W 2022 roku ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2018 roku pracuję z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

Współpracuję z przedszkolami, prowadzę indywidualne zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne, zajęcia grupowe dla dzieci oraz konsultacje z rodzicami.

Obecnie jestem studentką 4-letniej Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji (Ośrodek ReGeNeRaCjA).

Regularnie uczestniczę w superwizjach i poszerzam swój warsztat na dodatkowych wykładach i szkoleniach.

W pracy priorytetowe jest dla mnie odkrycie prawdziwych potrzeb Klienta, jako podstawy dla dalszych działań pomocowych.