Ewelina Rogalska

thumbnail_7badec97-0dc7-4500-9ac8-f7d4255e328e

Zajmuje się wsparciem dla dzieci i młodzieży (obejmujących zaburzenia ze spektrum autyzmu), trudności poznawczych, społeczno-emocjonalnych, możliwości intelektualnych oraz przyczyn trudności w nauce. Pomaga określić gotowość szkolną. Towarzyszy w rozpoznawaniu potrzeb dziecka oraz dostrzeganiu jego zasobów pomocnych w pokonywaniu trudności.

Udziela konsultacji rodzicom i opiekunom w zakresie kłopotów wychowawczych, pomaga opracować sposoby radzenia sobie z nimi w środowisku domowym. W terapii z dziećmi dąży do rozwijania ich potencjalnych możliwości oraz wzmacniania poczucia własnej wartości dziecka. Pomaga radzić sobie z lękiem, nieśmiałością, agresją. Wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych dla dziecka.

Podczas spotkań z dziećmi dostosowuje sposób prowadzenia badań do ich aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Tworzy atmosferę, w której mogą poczuć się bezpiecznie, okazuje życzliwość, cierpliwość, zrozumienie i akceptację. Ukończyła studia pięcioletnie z zakresu psychologii o specjalizacji psychoprofilaktyka i poradnictwo dzieci i młodzieży. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej.

Do współpracy zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe borykające się z problemami natury psychicznej.