Anna Krawczyk

Z wykształcenia jestem psychologiem, specjalizowałam się w psychologii sądowej i penitencjarnej oraz w psychologii zdrowia i niepełnosprawności. Ukończyłam szkołę podyplomową w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania, obecnie jestem w trakcie kolejnych studiów. Początkowo w obszarze moich zainteresowań zawodowych znajdowały się osoby osadzone w zakładach karnych na oddziałach terapeutycznych, jednak podczas stażu w organizacji non-profit miałam okazję poznać młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym i demoralizacją – dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych, z rodzin o zaburzonych funkcjach opiekuńczo-wychowawczych. Od tamtej pory swoje działania zawodowe skupiłam na wsparciu prawidłowego funkcjonowania rodziny, aby pomóc uniknąć szeregu zagrożeń, jakie niesie za sobą życie w rodzinie niepełnej czy w jakikolwiek sposób dysfunkcyjnej.