Agnieszka Kobus

Wykształcenie psychologiczne zdobyła w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania; pedagogiczne w Kolegium Nauczycielskim pod patronatem UW. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich.

Pracuje jako psychoterapeuta w nurcie integratywnym z osobami dorosłymi, które doświadczają: trudności w relacjach, lęku przed bliskością, zaufaniem, bezradności, samotności i niezrozumienia, kłopotów z podejmowaniem decyzji, trudności w przeżywaniu emocji [lęku, złości, smutku], kłopotów z nadmiernym objadaniem się bądź innymi zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, mają niską samoocenę i poczucie wartości.

Wierzy, że najlepszym środkiem pomocy jest sama relacja oparta na autentycznym i otwartym kontakcie.

Psychoterapia dla niej to proces cierpliwego budowania relacji w bezpiecznej atmosferze. To spotkanie w klimacie bliskości i zaufania, gdzie doświadczanie akceptacji, zrozumienia i wsparcia stanowi swoistą “dźwignię” do przemiany jakości życia. W tej drodze ku zmianie jako terapeuta chce towarzyszyć drugiemu, by wspomóc go w odkrywaniu siły i zasobów będących w każdym z nas.

Pracuje w oparciu o wartości wiary chrześcijańskiej. To pozwala jej lepiej rozumieć i towarzyszyć osobom, które chcą przeżywać proces przemiany w terapii w odniesieniu do relacji z Bogiem.

Mając doświadczenie w pracy korporacyjnej również rozumie trudności, z którymi zmagają się osoby w tego rodzaju środowiskach zawodowych.

Jej ulubione słowa to: Bliskość, Ciepło, Nadzieja, Prawda, Troska, Współczucie”